Kurbanlık

Sadece kurban ayında satışı gerçekleştirilen koyunlarımız kurban satış nektarına getirilmeden önce
Kurban olabilmek için gerekli şartlara sahip olanlar seçilmektedir.
Veteriner hekim raporu alınan dişleri-yaşı-et verim oranı vb bütün kontrol edildikten sonra satışa çıkartılmaktadır.

-vacip kurban

Kurban nisabına malik olanın, kurban kesmesi vacib iken, kurban kesilmeyen ev inleyerek, sahibine beddua eder, (Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin!) der. O ev, o yıl belalara düçar kalır. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sahibine hayır dua eder. Kurban kesmeyi bir nimet bilmeli! Kurban kesen Müslüman, kendini Cehennemden azat etmiş olur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Cimrilerin en kötüsü [vacib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir.) [S. Ebediyye]

-şükür kurbanı

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır.

-Doğru kurban nasıl seçilir

1- Kurban için seçilen hayvanın yaşını doldurmuş olması gerekir.
Koç, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak anası kadar gelişmiş ve 6 ayını doldurmuş bir kuzu veya çepiç de kurban olarak seçilebilir.
2- Kurbanlık hayvanın erkek olması tercih edilmelidir.
Kurbanlık için toklu veya koç tercih edilmelidir. Dişi hayvan kesilecekse mutlaka gebe olup olmadığına bakılmalı, gebe hayvanlar kurban edilmemelidir. Hayvan varlığının devamı için kısır olmayan dişi hayvan kesilmemelidir.
3- Fiziksel görüntü önemli
Kurban olacak hayvanın ilk olarak fiziki görüntüsüne bakılır. Hayvanda topallık, sendeleme, yara, ödem, şişlik, solunum güçlüğü, ağız ve burunda akıntı gibi anormalliklerin bulunmaması gerekir. Vücut hatlarının yuvarlak olması, bakışlarının canlılığı, iştahlı olması ve geviş alması istenilen özelliklerdir. Dişi kurban seçilmiş ise ayriyeten memelerinin çatlak ve kızarık olmamasına da dikkat edilmelidir.
4- Buruna, tüylere ve gözlere dikkat!
Genel fiziki görüntüsü iyi olan hayvanlarda buruna, tüylere ve gözlere de bakılmalıdır. Hayvanın burnu nemli ve parlak olmalıdır. Burnunun kuru ve çatlak olması enfeksiyon geçirdiğini ve ateşi olduğunu gösterir. Enfeksiyon geçiren hayvanın tüyleri de birbirine karışır. Tüyleri düz ve parlak olan hayvanlar tercih edilmelidir. Enfeksiyonu anlamanın diğer bir yolu ise mat ve soluk renkli gözlerdir. Gözler parlak ve canlı olmalıdır.
5- Bel ve sırt bölgesi dolgun olmalı
İyi bir kurban, arkadan bakıldığında yuvarlak şekilde görülmelidir. Kare ve üçgen şeklinde görülen hayvanlar genelde zayıf ve sağlıksız hayvanlardır. Koyun, koç gibi kurbanlıkları seçerken bel bölgesi sıkıldığında ele kemik gelmemelidir. Kemik geliyorsa, bu, hayvanın zayıf olduğunu gösterir. Zayıf hayvan kemikten ibarettir ve verimsizdir.
6- Düzenli veteriner kontrolü
Dış görüntüsünün iyi olması, bazen sağlıklı bir hayvanı anlamak için yeterli değildir. İç parazit ve çeşitli hastalıkları önlemek için düzenli veteriner hekim kontrolü ve aşılama programının yapılması önemlidir.
7- Güvenilir yerlerden alın
Kurban seçilen hayvanda kulak küpesinin bulunması gerekir. Sağlık raporu ve resmi evrakların bulunması düzenli kontrollerin yapıldığının bir göstergesidir. Bu yüzden kurbanlık hayvanı güvenilir yerlerden almak en doğru tercih olacaktır.

 

-Kimler Kurban Kesmeli

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir
-Kurban Nedir
Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.
-Kurban Çeşitleri neler kurban olur
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

-Kurban Duası

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber” denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır
-Kurban kesim şekli
Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve hıristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.

Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur’an’dan “Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a, O’nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim” (el- En‘âm 6/79), “Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim” (el-En‘âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okur. “Ey Allahım, dostun İbrâhim’den ve habibin Muhammed’den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur” şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.